قلعه گیرنه / گیرنه

5 girne kalesiدر طول تاریخ هرگز از گزند دزدان دریایی و , به دلیل اینکه جزیره ای واقع در مرکز تجارت می باشد جنگ ها در امان نبوده است. به همین دلیل با گذشت زمان به یک قلعه بزرگی تبدیل شده و به شکل امروزی خود در آمده است. قلعه گیرنه به همان اندازه که وسیع است دارای آثار تاریخی
ارزشمندی هم می باشد. بنابر این می توانید کل یک روز خود را به گردش و بازدید از این قلعه اختصاص دهید.Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi