NAMIK KEMAL MEYDANI / MAĞUSA

8namc4b1k kemal meydanc4b1

میدان نامک کمال واقع در غرب کاخ ونیز، شامل یک پلان مستطیل شکل و یک ساختمان دو طبقه می باشد. تنها در آن به حیاط کاخ ونیز باز می شود. در جلو اتاق بالایی یک شاهین دیده می شود. در 5 آوریل 1873 بازیگری به نام یاهوت از بازی در تاتر پاشای استانبول صرف نظر کرد و به این ترتیب از تاریخ 9 آوریل 1873 به قبرس تبعید شد. در ابتدا در زندان نگهداری شد ولی بعد ها توسط فرماندار قبرس به قسمت بالا آورده شد. در 3 ژوئن 1876 مورد عفو قرار گرفت و به استانبول برگردانده شد. در 1993 با ترمیم و مرمت موزه به فهرست آثار باستانی تعلق پیدا کرد.


Kıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta